Servis štampača, skenera i kopir mašina

Štampači su elektronski uređaji koji iziskuju redovne servise posle određenog broja odštampanih kopija. Preventivnim servisima se pravovremeno uočavaju i zamenjuju dotrajali delovi štampača, čime ćete produžiti radni vek štampača. Pored toga, preventivnim servisima ćete kontinuirano održati visok kvalitet otiska i pravilno funkcionisanje laserskog štampača.

CHIP SOLUTION - Servis štampača, skenera i kopir mašina

1.Odstranjivanje svih nečistoća koje se pojave u štampaču

2.Podešavanje "step" hoda kao i ostalih radnih parametara

3.Održavanje gumenih i zupčastih prenosnih mehanizama teflonskog i gumenog valjka

4.Zamena glava štampača

5.Održavanje senzora za pravilan rad

6.Zamena glava štampača

CHIP SOLUTION - Servis štampača, skenera i kopir mašina
CHIP SOLUTION - Servis štampača, skenera i kopir mašina
CHIP SOLUTION - Servis štampača, skenera i kopir mašina